Άτυπη υπερπλασία των πόρων (ADH)
Λοβιακό καρκίνωμα in situ ( LCIS )
Φυλλοειδής όγκος
Θηλώματα – Πολλαπλή Θηλωμάτωση
Ακτινωτή ουλή

 

top