Όταν ένα εύρημα αξιολογείται ως ύποπτο μετά την κλινική εξέταση, και εκτίμηση των απεικονιστικών εξετάσεων και ταυτοχρόνως με την σφαιρική συνεκτίμηση όλων των παραγόντων κινδύνου  του ασθενούς τότε οδηγούμαστε στην ιστολογική ταυτοποίηση, δηλαδή στην βιοψία μαστού.

Η ιστολογική ταυτοποίηση σήμερα, λόγο των καινοτόμων ιατρικών τεχνικών γίνεται με εξαιρετική ακρίβεια ανώδυνα, αναίμακτα, χωρίς χειρουργική επέμβαση και νοσηλεία.

top